Ad Soyad Kütüphane Bölümü/Numarası Adı Derleyeni Nüsha Sayısı Cilt Bilgisi Varak Derleme Tarihi Mecmuanın Türü Tertip Yöntemi Çalışmanın Künyesi Çalışmanın Türü Durumu Yayın Bilgisi İletişim Adresi Erişim Linki
Cansu Erçıktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0338 -- -- -- -- -- -- Şiir Mecmuası -- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0338 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı ercikticansu@gmail.com --
Ercan Bulut Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 3116 Mecmû'a-i Eş'âr Bilinmeyen 1 220x150 mm. 57 Bilinmemekte şiir . - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı kiycakozgur@gmail.com -
Kübra ERKOÇ Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi 4150 Mecmûa-i Eş’âr - - - 198 - Şiir Mecmuası - ERKOÇ, Kübra (). Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi 4150 Numaralı Şiir Mecmuası [İnceleme-metin-Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi]. Yüksek Lisans Tezi. Dan.: Prof. Dr. Abdullah EREN. Ordu: Ordu Üniversitesi. Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı kubraguroz6@gmail.com -
Onur YAVUZ İBB Atatürk Kitaplığı İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar, T811 Şİİ 1 Şiir Mecmuası - 1 142 yk., bb st. ; 205x135, bb mm. 142 - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı onuryavuz250@gmail.com -
ömer pehlivan Milli Kütüphane-Ankara Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 1155 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id belirtilmemiş 1 - 74 - şiir ve fevaid manzum Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 1155 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı omerpehlivanboun@gmail.com -
ÖMER ONAT Süleymaniye Kütüphanesi Zühdü Bey Bölümü 615 Numara Mecmû'a-i Eş'âr ? 1 - 73 Tahminen 18. Asır Sonları Şiir, Güfte, Fevâid, - Süleymaniye Kütüphanesi Zühdü Bey Bölümü 615 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının "Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi"ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı onat_sa@hotmail.com -
Yunus KAPLAN Berlin Devlet Kütüphanesi - Mecmua-i Nezair ? 1 - 181 - şiir - Berlin Devlet Kütüphanesi Ms. Or. 9580'de Kayıtlı Nazire Mecmuası Bilimsel Çalışma Devam Ediyor Yayımlanmadı yunuskaplan80@gmail.com -
ÖZLEM SARIÇİÇEK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR DR. FUAT SEZGİN KÜTÜPHANESİ SEYFETTİN ÖZEGE NADİR ESERLER SALONU MMK 13 ADI YOK BELLİ DEĞİL - - 132 - ŞİİR - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR DR. FUAT SEZGİN KÜTÜPHANESİ SEYFETTİN ÖZEGE NADİR ESERLER SALONU MMK 13 NUMARADA KAYITLI MECMUANIN "MECMUALARIN SİSTEMATİK TASNİFİ PROJESİ"NE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı ozkaya888@gmail.com ozkaya888@gmail.com
Çağrı ÖZDENER İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi - NEKTY03661 Mecmua-i eş'ar - - - 95 - Şiir - İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazma bölümünde NEKTY03661 numara ile kayıtlı şiir mecmuası Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı cagriozdener@outlook.com
Duygu Dikici Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu- 06 Mil Yz A 6174 Mecmu'a-i Eş'ar ve Güfte Belli Değil 1 - 169 - Alevi-Bektaşi Şiirleri ve Güfte - - Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı duygudikici87@gmail.com -
Hasan Tahsin Sarıtaş İzmir Milli Kütüphane Türkçe Yazmalar Bölümü - 1299 Mecmua-i Eş'ar Anonim 1 1 98 - Şiir - - Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı hsn.thsn1905@hotmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Ferit BÜLBÜL Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Y 0431 Mecmû'a-i Eş'âr Bilinmiyor 1 Yeşil Mukavva Ciltli 46 Bilinmiyor şiir derleme Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 431 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr'ın İncelenmesi, Transkripsiyonlu Metni ve Mestap'a Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı feritbulbul148@gmail.com https://kutuphane.ykykultur.com.tr/yordambt/yordam.php
Muhammed İkbâl Güler Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efenndi Bölümü 853M Mecmû'atu'l-müsemmâ bi-defîneti'l-eş'âr ve'l-ebyât ve'l-kasâyid ve'l-mukata'ât Rodosîzâde 1 1 253 - Şiir - - Bilimsel Çalışma Devam Ediyor Yayımlanmadı mikbal.guler@omu.edu.tr -
AYDAN YILDIRAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ M. SEYFETTİN ÖZEGE KİTAPLIĞI ASL 582-MC 40 ASL 582-MC 40 - 408 sayfa - 408 - Fevaid MESTAP Veri Tabanına Göre Tasnifi - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı akpinaraydan@gmail.com -
Aslıhan ÖZEN İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı - Bel_Yz_K0047 ve Bel_Yz_K0256 - 58-54 - - - şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı asli68ozen@gmail.com -
EMRE ŞENGÜL Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 385 Mecmû'a-i Eş'âr Yok 1 1 cilt 189 17. yüzyıl Şiir Derleme Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 385 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr'ın İncelenmesi, Transkripsiyonlu Metni ve MESTAP'a Göre Tasnifi Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı emresengul616@gmail.com https://kutuphane.ykykultur.com.tr/yordambt/yordam.php
Nur Zeynep Çatalbaş Konya Mevlana Müzesi Kütüğphanesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu Numara:2193 Mecmûa-i Makâmât ve Musikât - 1 Mukavva Ciltli 152 - Güfte - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı zeynepcatalbas@hotmail.com -
Kübra KACAR ALTIN Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Y 0284 Mecmua-i Eş'âr - - Zencirekli, siyah meşin cilt 236 - Şiir - - Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı kbra.719@gmail.com -
Rabia DAŞBAŞ Milli Kütüphane-Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu-06 Mil Yz C 4/3 Mecmūᶜa-i Eşᶜār - 1 Sırtı yırtık koyu bordo meşin ciltlidir. 1b-98b - Şiir Mecmuası Nazım ve Nesir Milli Kütüphane 06 Mil Yz C 4/3 Numaralı Şiir Mecmuası [İnceleme-Metin-Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi] Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı rabiadasbas98@gmail.com -
MERYEM KISAKOL FRANSA ULUSAL KÜTÜPHANESİ (BNF) EL YAZMALARI BÖLÜMÜ- turc 373 SUPPL. TURC 373 - - Altın yaldız gömme salbek şemseli, kırmızı deri 73 - ŞİİR - Fransa Ulusal Kütüphanesi (BNF) Supplément Turc 373'te Kayıtlı Şiir Mecmuası(İnceleme-Metin-Bağlamsal Sözlük) Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı meryemkisakol@gmail.com -
Yusuf Boynukara Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü-3424 Mecmûa-i Kasâid Bursalı Nakîb-zâde Ni'metullâh ( Ni'metî ) - - 222b-261a Varakları Arası 1069/1629 Kasâ'id - SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ ES'AD EFENDİ BÖLÜMÜ 3424 NUMARADAKİ MECMÛ'A-İ KASÂ'İD (222b-261a) VARAKLAR ARASI TRANSKRİPSİYONLU İNCELEME-METİN) Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı yafesbynkr@gmail.com -
Gamze ALALA Milli kütüphane Milli Kütüphane Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda 06 Hk 4099 Mecmûau’n-Nesâyih Belli değil 1 Bazı cümlelerin üzeri ve söz başları kırmızı, kahverengi meşin mukavva. Sonu eksik. 1. yaprak deffeye yapışık. Sondan iki yaprak şirazeden kopmak üzeredir. 44 - nesayih mürettep mecmua - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı gamze.alala123@gmail.com http://yazmalar.gov.tr/eser/mecm%C3%BBaun-nesaih/74782
Tuğba Karatepe Milli Kütüphane-Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu- 06 Mil Yz C 4/3 Mecmû'a-i eş'âr - 1 - 75 - ŞİİR - Milli Kütüphane 06 Mil Yz C 4/3 Numaralı Şiir Mecmuası [İnceleme-Metin-Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı tugbaltin8@gmail.com http://yazmalar.gov.tr/eser/mecm%C3%BBa-i-esar/127669
Tuğba Karatepe Milli Kütüphane-Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu- 06 Mil Yz A 10116 Mecmû'a-i eş'âr - 1 - 75 - ŞİİR - Ankara Milli Kütüphanesi 06 Mil Yz A 10116 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı tugbaltin8@gmail.com https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/details/405205?SearchType=2
Yeltan TUT Milli Kütüphane-Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 1129 Mecmû'a-i Lugazîyât Bilinmiyor Tek Sırtı, kenarları kahverengi meşin, kapakları ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt 86 Bilinmiyor Lugaz - Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 1129 Numaralı Lugaz Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı yltntt@outlook.com -
Herdem KAYA Çorum Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi 19 Hk 2211 Mecmua-i Eşar - 1 yıpranmış deri cilt 173 17.yy şiir Derleme ÇORUM HASAN PAŞA YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ 19 HK 2211 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMÛASI (İNCELEME- METİN VE MESTAP’A GÖRE TASNİFİ) Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlandı erdem-kaya90@hotmail.com 720883 YÖK TEZ - https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Feyzullah DOAĞN İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. 3510 yok - 1 - 50 - Şiir - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. Numaralı Şiir Mecmuası Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı fdd.dogan@gmail.com -
Ayça Gürbüz İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yazmalar Koleksiyonu SR_000071_07 Şi’ir mecmu’ası Derleyeni belli değil - - 41 2022 Şiir - - Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlandı aycagurbuzz@gmail.com -
Esin Akun İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi SR0071-1 Mecmûa-i eş'âr - - - 74 - Şiir - - Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı esinakun1@gmail.com -
Saadet Demircan Berlin Milli Kütüphanesi Ms. Orient, Oct. 2216 Berlin milli kütüphanesi ms. or. oct. 2216 numarada kayıtlı şiir mecmuası. Seyyid Muhammed/ Mehmed Şerîfî 1 1 138 18. Yüzyıl Şiir Manzum erlin milli kütüphanesi ms. or. oct. 2216 numarada kayıtlı şiir mecmuası (Vr. 103a-138a) inceleme-metin ve Mestap'a göre tasnifi Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı Saadet_kya@hotmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Merve Nur Emiroğlu Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası yok yok yok yok 254 yok Şiir Divan Tertibi Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası(Vr: 93a-123b) (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018. Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı mervenuremiroglu@hotmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Emine Karakurt Fatih Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum Koleksiyonu Mecmuʻa-i Eşʻâr - 1 karton kapaklı, mor renkli 103 - Şiir Herhangi bir tertip yöntemi gözetilmemiştir. MİLLET KÜTÜPHANESİ ALİ EMÎRİ MANZUM KOLEKSİYONU 632 NO’LU ŞİİR MECMUASI (İNCELEME-METİN) VE MESTAP’A GÖRE TASNİFİ Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı eminee.karakurtt@gmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Sinem İŞLEYEN Millî Kütüphane Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 6131 Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 6131 Numaralı Şiir Mecmuası Bilinmiyor -- Sırtı kopmuş, zencirekli, şemseli, kahverengi bir cilt. Şiir mecmuasıdır. Cilt şirazeden ayrılmış. 210x163 mm. 89 -- Şiir -- Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 6131 Numaralı Şiir Mecmuası [İnceleme-Metin-Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) Göre Tasnifi] Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sinem.isleyen@icloud.com -
Musa Tılfarlıoğlu İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Mecmua-i Gazeliyat - 1 - 165 - Şiir - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nekty00835 Numaralı Gazeliyat Mecmuasının Tenkitli Metni Bilimsel Çalışma Devam Ediyor Yayımlanmadı musatilfarlioglu@gmail.com http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TY/nekty00835.pdf
Havvana Kaynak İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Mecmua-i Gazeliyat - 1 - 126 - Şiir - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nekty03759 Numaralı Gazeliyat Mecmuasının 'Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı musa_edebiyat@hotmail.com http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TY/nekty03759.pdf
yasemin kavak Prof.Dr. Mehmet Fatih Köksal Şahsi Kütütphanesi Mec.139/1 - - - - 78 ? Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı yaseminkavak91@gmail.com -
Hüseyin Bayram İstanbul Nadir Eserler Nadir Eserler Kütüphanesi 297 Mecmua-i Eş'ar ve Makalat-ı İsmail Hakkı İsmail Hakkı Bursevi 1 - 94 1725 Şiir ve Fevaid - İstanbul Nadir Eserler Kütüphanesi Nekty 00482 Mecmua-i Eş'ar ve Makalat-ı İsmail Hakkı adlı Mecmuanı İncelenmesi ve Mestapa Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlandı Hüseyinhilmibayram@gmail.com -
Rabia Yılmaz İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler NEKTY 03735 Mecmua-i Eş'ar Kudemayı Şuara - 1 - 142 - Eşar - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY03735 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı rabiayilmaz1711@gmail.com
Yunus KAPLAN Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Sermet Çifter Mecmua-i Eşar Şehrî 1 - 203 1081 şiir Huruf-ı Heca - Bilimsel Çalışma Tamamlandı Yayımlanmadı yunuskaplan80@gmail.com -
Yılmaz Keleş İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Mecmua-i Eş'ar : Divan-ı Emri. Gazeliyat-ı Sabri. Şehrengiz. Kasaid ve Gazeliyat-ı Ulvi. Gazeliyat-ı Fennani. Ferahname-i Dilberan. Divan-ı Nev'i Edirneli Emrullah Çelebi Emri Efendi 1 - 165 h.893 / m.1488. Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı kelesyilmaz3534@gmail.com -
Ramazan Çelik Milli Kütüphane-Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 2239 Mecmû'a-i Eş'âr - - - 133a-142b - Şiir - Mecmûâ-i Şuarây-ı Mevleviyân Makale Devam Ediyor Yayımlanmadı ramazancelik129@gmail.com -
hüseyin bayram istanbul üniversitesi nadir eserler kütüphanesi ve 297 Mecmua-i Eş'ar ve makalat-ı İsmail Hakkı ismail Hakkı b. Mustafa el-Bursevi 1 - 94 1725 şiir ve fevaid herhangi bir tertip yöntemi yok nekty00482 Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı huseyinhilmibayram@gmail.com http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TY/nekty00482.pdf
Fatma Sabiha Kutlar Oğuz, İncinur Atik Gürbüz, Mehmet Gürbüz Mısır Milli Kütüphanesi (Dârü'l-Kütübü'l-Kavmiyye) Türkçe Yazmalar, Edebi Türkî, 149 Mecmûatü Kasâid ve Gazeliyyât Mü'minzâde Ahmed Hasîb-i Burusevî -- -- -- -- Kasâid ve Gazeliyyât -- Mecmûatü Kasâ'id ve Gazeliyyât Bilimsel Çalışma Devam Ediyor Yayımlanmadı meingurbuz@hotmail.com --
Fatma Nur HACIEFENDİOĞLU İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi NEKTY05481 Mecmua-i Eş'ar - - - 84 - ŞİİR Manzum İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY05481 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve MESTAP'a Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı fatmanurhaciefendiogluu@gmail.com -
ÖMER FARUK IŞIK Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 242 Arşiv Nolu Mecmua Mecmu'a-i Eş'ar Ubeydi - - 78 - şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı omer_omer25@hotmail.com -
MEHMET YILMAZ Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Y-1033 Mecmu'â-i Eş'âr - - - 188 1820 Şiir - Yapı Kredi Sermet Çifter Arastırma Kütüphanesi Y-1033 Numaralı Mecmu'â-i Eş'âr Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı myilmaz@dho.edu.tr -
Muhammet İnce Tire Necippaşa Kütüphanesi Necippaşa Vakfı - B0006730 Sefinetü'l-Kasaid Hanifzade, Ahmed Tahir b. İbrahim Hanif el-İstanbuli 1 1 338 - Şiir - Sefinetü'l-Kasaid Adlı Mecmuaya Dair (inceleme-metin- mestap'a göre tasnifi) Makale Devam Ediyor Yayımlanmadı mince30@gmail.com -
Büşra GÜLBİL İsrail Millî Kütüphanesi 990029043640205171 Mecmua-i Gazeliyât-ı Türkiyye - - - 122b/1b-61b - Şiir Kâfiye Sırası - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı busragulbil19@gmail.com -
HİLAL EMİNE KUŞ İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 1951 Mecmūʿa-i Ġazeliyātı Münteḥab - - - 98 - Şiir Mecmuası - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TY 1951 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASI (İNCELEME-METİN-MESTAP'A GÖRE TASNİF) Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı hilaleminekus@gmail.com -
Mehmet YILMAZ Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 9110 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id Hafız Hakkı - Kahverengi pandizot kaplı sağ kapağı düşmek üzere olan mukavva cilt. 105 - Eş'ar ve Feva'id Manzum-Mensur karışık. Bazen aynı konudaki şiirler art arda. Millî Kütüphane 06 MİL YZ A 9110 Numaralı Şiir Mecmuasının 'Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı mehmetmrx@hotmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFSVMZnFNKcSxvj4LFYQmOXd6H1YCTkavz8GPGRiznJ5h
Ömer Faruk Işık Yapı Kredi Sermet Çifter Yazma Eserler Kütüphanesi - Mecmua-i Eş’âr - - - 77 - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlandı Omer_omer25@hotmail.com -
Ayfer OĞUZ Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 2976 Şiir Mecmuası - _ 185*110*66 85 _ Şiir - Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 2976 Numaralı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve MESTAP'a Göre Tasnifi Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı ayfer_047@hotmail.com _
Ayşe Nur Kılıç Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi El Yazmaları, Y/ 0460 Cönk Eyüb Rehî - Ebrû kağıt kaplı mukavva cilt. 178x82 mm.. Muhtelif mm.. 107 yaprak. Muhtelif satır. 2 sütun. Siyah, konu başları kırmızı. Ta'lik. 107 Fî 15 Ramazan Sene 1225 şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı aysennurkilic@gmail.com https://kutuphane.ttk.gov.tr/details?id=396549&materialType=YE&query=c%C3%B6nk
YAVUZ KORKMAZ MİLLİ KÜTÜPHANE 06 MİL YZ A 5466 06 MİL YZ A 5466 - - - 164 - ŞİİR - MİLLİ KÜTÜPHANE’DE 06 MİL. YZ. A 5466 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ TRANSKRIPSİYONLU METNİ VE MECMUALARIN SİSTEMATİK TASNİFİ PROJESİ’NE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı yavuzkrkmaz@gmail.com -
Gönül KURTTEKİN Ankara Milli Kütüphane Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu- 06 Mil Yz A 6095 Mecmû'a-i Eş'âr - - - 21 - şiir 170x110 mm. ebatlarında, yazı türü talik, kağıt türü suyolu filigranlı eserin dili ise Türkçedir. Gönül KURTTEKİN, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 6095 Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı gonulkurttekin1234@icloud.com -
Gönül KURTTEKİN Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 3882/2 Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Mecmû'a-i Eş'âr - - - 76 - Şiir Başlıklar kırmızı sülüsle kaleme alınıp , Satır sayısı 10, Talik yazısıyla yazılmıştır. Kağıt türü çapa filigranlıdır. Dili Türkçedir. Gönül KURTTEKİN, Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 3882/2 Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı gonulkurttekin152@outlook.com -
Mehmet KAYA Erzurum Atatürk Üniversitesi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eserler Kolleksiyonu 626/ASL (MC 84) mecmua belli değil 1 vişne çürüğü karton 126 26.08.2020 Şiir Manzum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kolleksiyonu 626/ASL MC 84 Numaralı Mecmua (İnceleme-Metin) Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı kaya36843@gmail.com http://bilgimerkezi.atauni.edu.tr/yordam/?dil=0&p=1&q=626&alan=kunyeSiniflamaYer_txt&demirbas=0226109
ALİ AKDAĞ Millî kütüphane Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu Mecmû'a-i Eş'âr ( Hafız Muhammed Attâr mecmu'ası ) 06 Mil Yz A 2172/3 - - - 44 - şiir mecmuası Nazım-nesir Ali AKDAĞ, Millî kütüphane'de kayıtlı olan "06 Mil Yz A 2172/3" "Mecmû'a-i Eş'âr", yüksek lisans tezi, (DANIŞMAN: Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER), Harran üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı ali.akdg6338@gmail.com http://yazmalar.gov.tr/eser/mecm%C3%BBa-i-esar/139433
ALİ AKDAĞ Millî kütüphane Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu Mecmû'a-i Eş'âr ( Hafız Muhammed Attâr mecmu'ası ) - - - 44 - şiir mecmuası - Tez çalışması Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı ali.akdg6338@gmail.com http://yazmalar.gov.tr/eser/mecm%C3%BBa-i-esar/139433
Aslı Doğan İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Nadir Eserler T3990 Mecmua-i Ebyat ve Şarkı Gazeliyat Şeyhülislam Ataullah Efendizade Şerif Molla Efendi - siyah meşin 83 1652 şiir - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T3990 Numarada kayıtlı MECMUA-İ EBYȂT VE ŞARKI GAZELİYȂT adlı mecmuanın inceleme-karşılatırmalı metin çalışması ve MESTAP'a göre tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı aslikarayildiz@gmail.com -
selvi doğan EDİRNE SELİMİYE 22 Sel2196 Mecmû'a-i Eş'ar Ahmed Bâdî 1 sırtı meşin yüzü kağıt şeklinde ciltlenmiş 136 varak ? şiir herhangi bir tertip takip edilmemiş. İlk çalışma Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlandı azadedogan90 @gmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
SENA ERDEM İRAN MECLİS KÜTÜPHANESİ 17805 NUMARALI ŞİİR MECMUASI TÜRKÇE ŞİİR MECMUASI - MECMUA-YI EŞ'AR-I TÜRKİ ** 1 * 84 * ŞİİR musammat mecmuası İran Meclis Kütüphanesi 17805 Numa İran Meclis Kütüphanesi 17805 Numaralı Şiir Mecmuası (43a-78b vr.) (İnceleme- Metin/ ‘’Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne Göre Tasnifi’’ Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı erdemsena3@gmail.com *
Seda DURANOĞLU Ankara-Milli Kütüphane Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 9581 Mecmu'a-i Eş'ar - - Sırtı ve uzun kenarları kahverengi meşin, kapakları ebru kağıt kaplı, mıklebi sertaptan düşük mukavva cilt. 65 - Şiir mecmuası 65 varaktan oluşan mecmua, genellikle iki sütun halinde tertip edilmiş ve ara başlıklar kırmızı kalem ile yazılmıştır. Duranoğlu, Seda. (2021). Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu'nda Bulunan Mecmu'a-i Eş'ar'ın Mestap'a göre tasnifi. Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sedaduranoglu1998@gmail.com -
Seda DURANOĞLU Ankara-Milli Kütüphane Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 06 HK 3844 Mecmu'a-i Eş'ar - - Sırtı ve kenarları çaharkuşe kahverengi meşin üzeri ebru kağıt kaplı mukavva cilt. 57 - Şiir mecmuası Mecmuada tek sütunlu sayfalar bulunmakla birlikte genellikle üç sütundan oluşmaktadır. 132 varak olarak tertip edilen mecmuanın sadece 57 varağı doludur. Duranoğlu, Seda (2021). Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 06 Hk 3844 numarada kayıtlı olan şiir mecmuasının Mestap'a göre Tasnifi. Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sedaduranoglu1998@gmail.com -
Aslı Doğan İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Nadir Eserler T3990 Mecmua-i Ebyat ve Şarkı Gazeliyat - - - 82 - şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı aslikarayildiz@gmail.com -
Cuma Şahan Milli Kütüphane Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 5729 Mecmû'a-i Eş'âr - - - 122 - Şiir - Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 5729 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni-İnceleme-MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a Göre Tasnifi ve Tıpkıbasım Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı cumasahann@gmail.com -
Yasin ÇAMKÖMÜRÜ İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi T1951 Mecmû'a-i Gazeliyât-ı Müntahabe - 1 - 80 1706(?) Şiir Serbest İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T1951 Numaralı Mecmû'a-i Gazeliyât-ı Müntahabe'nin Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesine (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı yasincamkomuru@gmail.com -
Cansu Erbaş Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi 43 Ze 1080 İlahi Mecmuası - - - 77 - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı cansuerbas06@gmail.com -
Deva Özder İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı (OE Yz_0973/3) Mecmû'a-i Eş'âr - 1 - 105b-150b H. 1045 /M.1635-1636 Şiir - "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında Kayıtlı (OE Yz_0973/3) Bir Şiir Mecmuasının Mestap'a Göre Tasnifi Makale Devam Ediyor Yayımlanmadı devaozder@karabuk.edu.tr -
Latif Can BABACAN İstanbul Darülfünunu Kütüphanesi Türkçe Yazmalar - 2962 Mecmua-i Eş'ar Muhammed - - - - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı babacanlatif34@gmail.com -
Aysel YILDIZ Milli Kütüphane- Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu - - 230x150 - 175x115 mm. Mukavva bir cilt içerisindedir. 133 - Mecmû'a-i Letâ'if-i İlâhî - 06 Mil Yz A 2631 Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı ayselyildiz413@gmail.com -
Erhan YAVAŞ Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi 42 Yu 8142 Müntahabat-i Eş'âr - - - 75 - şiir mecmuası - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı eryavas@hotmail.com -
Aleyna Sarıkoç İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0339 Şiir Mecmuası - - 1 40 - Şiir - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0339 Numaralı Şiir Mecmuasının Çeviri Yazılı Metni ve MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı aleynasarikoc123@gmail.com -
Zekiye Eşkara Milli Kütüphane Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu- 06 Mil Yz A 2430/2 Mecmû'a-i Eş'âr - - Sırtı siyah meşindir. Kırmızı karton ciltlidir. 102 - Şiir - Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 2430/2 Numaralı Şiir Mecmuasının Çeviri Yazılı Metni ve MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnif Projesi)'a Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı zekiyeeskara38@gmail.com -
Bilal Özsoy İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nkty00712 Gazeliyat Mecmuası - 1 - 127 - Şiir - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nekty00712 Numaralı Gazeliyat Mecmuasının 'Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı bilal_1729@hotmail.com http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:792687/one?qu=nekty00712&lm=IUNEK
Abdullah NACAK İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi 894.35-1 Mecmua-i Gazeliyat - 1 111 v. ; 188X110 mm. 111v - Şiir Mecmuası - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY03802 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı abdullahnacak03@gmail.com -
Buse Yavuz İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar İbnülemin 3267 Mecmû'a-i Eş'âr - 1 - 138 - Şiir - Râ'if İsmail Paşa'nın İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T3267 numarada kayıtlı olan "Mecmû'a-i Eş'âr"ı Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı buseyvzz97@hotmail.com -
Ayşen Kol Fransa Ulusal Kütüphanesi (BNF) El Yazmaları Bölümü - Türkçe Ek - Supplément Turc 390 Supplément Turc 390 - - - 148 17. Yüzyıl Şiir - Fransa Ulusal Kütüphanesi (BNF) Supplément Turc 390 Numaralı Şiir Mecmuası [İnceleme Metin–Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) göre tasnifi] Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı aysenkol61@outlook.com -
FATMA DİREKLİ ESKİŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİ Milli Kütüphane 26 HK 1060/1 Mecmû'a-i Eş'âr - - Salbek şemseli, soluklaşmış vişne çürüğü meşin, sırtı ve kenarları kahverengi meşinle onarılmış mukavva cilt. 55 16.-17. yy. Şiir - Milli Kütüphane 26 HK 1060/1 Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlandı fatmadirekli@hotmail.com -
Havvanur YAVUZ Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazma Eserler- 5239 - (5259) Mecmûa-yı eş’âr Yok - - 109 - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı havvabulut52@gmail.com -
Aslı TOPCU İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T 3990 Mecmua-i Ebyat ve Şarkı-i Gazeliyat - - - 0002-0028 - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı aslitpc34@gmail.com -
Halil İbrahim ATTEPE Süleymaniye Kütüphanesi Haşim Paşa Numara 40 Mecmû’a-î Eş’âr - - - - - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı hattepe-78@hotmail.com -
Mustafa Parlak Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eserler Koleksiyonu Belirsiz Belirsiz ASL 609 MC 67 52 Belirsiz Şiir Manzum Şiir Mecmuası Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı mstf_edbyt@hotmail.com ----
Öznur Özer Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 3976 Mecmû’a-i Eş’âr ve Fevâid - - - 161 - Şiir Dîvân - Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlandı ozerr.oznurr52@hotmail.com -
TUĞBA DURSUNLAR ZEYTİNOĞLU HALK KÜTÜPHANESİ ZEYTİNOĞLU KOLEKSİYONU ŞARKILAR MECMUASI - - - 88 - GÜFTE MECMUASI - ZEYTİNOĞLU HALK KÜTÜPHANESİ 43 Ze 1148 NUMARADA KAYITLI OLAN GÜFTE MECMUASININ İNCELENMESİ Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı tugbadursunlar@gmail.com -
Esma ATAY Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi Zeytinoğlu Koleksiyonu Mecmua-i eşar - - - - - Şiir Mecmuası - "Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi 43 Ze 1049 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesine (MESTAP) Göre Tasnifi" Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı esmaatay78@gmail.com -
Yunus KAPLAN İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Mecmua-i Eşar ? 1 - 202 1619 şiir - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Kayıtlı 5480 Numaralı Musammat Mecmuası Üzerine Makale Tamamlandı Yayımlandı yunuskaplan80@gmail.com http://devdergisi.com/Makaleler/762621498_20190101181508.pdf
Yunus KAPLAN Topkapı Müzesi Topkapı Müzesi E.H. 1487 ? 1 - 50 1107 şiir - - Makale Devam Ediyor Yayımlanmadı yunuskaplan80@gmail.com -
SEZEN SEVİM İ.B.B. Atatürk Kitaplığı İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar/ OE_Yz_0333 Şiir mecmuası - 1 1 45 - şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sezen.sevim.04@gmail.com -
Olcay Cengiz Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu AEmnz 563 Mecmu'a-i Eş'ar ve Gazeliyat - - - 139 16. yüzyıl Şiir - - Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı olcaycengiz85@gmail.com -
SEZEN SEVİM Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Sermet Çifter Mecmua-i Eş'ar - 1 - 45 - şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sezen.sevim.04@gmail.com -
Gurbet Doğan Milli Kütüphane- Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu- 06 Mil Yz A 3692 Mecmû'a-i Eş'âr - - 210x130 - 150x80 mm. 107 - Şiir Mecmuası - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı dogan.gurbet@outlook.com -
Esma Güngör İstanbul üniversitesi nadir eserler kütüphanesi Nadir eserler kütüphanesi t3990 - - - - 81 - - - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı esmagngr1@gmail.com -
Gülçiçek AKÇAY Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu Mecmû'a-i Eş'âr Mes'ûd 376 200*145 mm 138 19. yy Şiir - - Bilimsel Çalışma Tamamlandı Yayımlandı gulcicekkorkut@hotmail.com -
SARAYİ KÖSEN MİLLET KÜTÜPHANESİ ALİ EMİRİ MANZUM ESERLER BÖLÜMÜ NUMARASI 663 MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR - - - 101 - ŞİİR - Kösen, Sarayi(2020). Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümünde 663 numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversit Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı kosk.saray@hotmail.com -
Erhan GÜLMEZ Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 1721 Mecmû'a-i Eş'âr - 1 Şemseli kahverengi deri cilt. Başta müzehhep mihrabiye. Üzüm salkımı filigranlı 84 yaprak 1222 (1806) Şiir Alfabe sırasıyla şairlerin şiirleri Gülmez, Erhan, Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı erhangulmez_28@hotmail.com https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/details/246168?SearchType=2
orhan aksu milli kütüphane yazmalar kolleksiyonu - 06 mil yz a 949 Mecmua-i Eşar - - - 96 - şiir - Milli Kütüphane Yazmalar Kolleksiyonu - 06 mil yz a 949 Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı orhana2977@gmail.com https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/details/281763?SearchType=2
İpek Yapıcı Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Yazma Bağışlar 01377 Şiir Mecmuası Yok Yok Yok 43 Yok Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı ipek.ypc@yandex.com -
İpek Yapıcı Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Nuri Arlasez 00010 Şiir Mecmuası Yok Yok Yok 43 Yok Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı ipek.ypc@yandex.com -
DİLBER ALTIN KONYA MEVLANA MÜZESİ KÜTÜPHANESİ 2456 KONYA MEVLANA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDEKİ 2456 NUMARALI ŞİİR MECMUASI - - - 215 - ŞİİR KAFİYE DÜZENİ ALTIN, Dilber (2017). Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesindeki 2456 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin) Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı dilberaltin@gmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Sevgi LİMON Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi BY 936 - - - 1 115 - Şiir - Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi BY936 Numaralı Şiir Mecmuası(İnceleme - Metin) Ve MESTAP'a Göre Muhteva Tablosu Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sevgi.lmn.42@gmail.com -
Ahmet AKGÜL Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 7131 Mecmua-i Eş’âr Belirsiz 1 1 30 H.1117 (?) Şiir Manzum MİLLİ KÜTÜPHANEDE 06 MİL YZ A 7131 NUMARASIYLA KAYITLI MECMUANIN MESTAP’A GÖRE TASNİFİ Makale Yayım Aşamasında Yayımlanmadı ahakgul@yahoo.com -
Güllü Keleş Berlin Milli Kütüphanesi M.S.Or.Oct 2216 Mecmua'ı Divan Ahmed Lütfi Efendi - - 36a-70b - şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı Kelesgullu469@gmail.com -
İmran Tekeli Berlin Kraliyet Kütüphanesi Wilhelm Pertch Katalogu Arşivi Ms. Diez. A. Oet. 82 Naziki Mecmuası (Berlin Kraliyet Kütüphanesi Wilhelm Pertch Kataloğu Arşivi Ms. Diez A. Oet. 82) (İnceleme Metin)' ın Mestap'a (Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi) Göre Tasnifi Naziki 1 Kahverengi deri cilt 122 -- Karışık Belli bir tertip yöntemi yok. NÂZİKÎ MECMȖ’ÂSI (BERLİN KRALİYET KÜTÜPHANESİ WİLHELM PERTCH KATALOĞU ARŞİVİ Ms. Diez. A. Oet. 82) (İNCELEME-METİN) Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı imranazak1453@gmail.com -
Mustafa ÇONOĞLU Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi E.H. 1790 Mecmû‘a-i Hakkî İsmail Hakkı Bursevî (Müellifi) 1 Dış kapak siyah meşin, zencirekli, miklepsiz; iç kapak ve karşısındaki 1a ve 135b sayfaları ebru desenli. 135 1709/10 Şiir ve Fevaid - Mecmû‘a-i Hakkî (İnceleme-Metin) Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı mustafaconoglu@hotmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Enes Akan Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 06 Hk 5053/2 Mecmû'a-i Eş'âr - - Mıklebli, siyah meşin (kısmen dökülmüş) kaplı yıpranmış bir cildi vardır. 95 - Şiir - Mecmû'a-i Eş'âr, Milli Kütüphane (06 Hk 5053/2), MECMUALARIN SİSTEMATİK TASNİFİ PROJESİNE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı enesakann@gmail.com enesakann@gmail.com
CELİL CENGİZ Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi Mecmû'a-i Eş'âr - 1 1 CİLT 106 - ŞİİR - Mecmû'a-i Eş'âr 19 Hk 252/31 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı celilcengiz19@gmail.com http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mecm%C3%BBa-i-esar/74666
Abdullah Esen İsmail Erünsal'ın şahsi kütüphanesi - Adı yok Belli değil 1 - 90 18. yy Karışık mecmua Herhangi bir tertip yöntemi yoktur. A Miscellany Compiled in the eighteenth century (transcription, textual analysis and comparative text) Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı abdullahesen@gmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVp8OYLvZtj0PeEsXmZ78hNAj8c91YCsyCePhbRGNUyDJ
ÖMER FARUK ANIT MİLLİ KÜTÜPHANE MİLLİ KÜTÜPHANE 06 MİL A 796 ŞİİR MECMUASI - - Salbek şemseli, zencirekli, köşebentli, koyu kahverengi meşin ciltlidir. 86 - ŞİİR - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı omeranit@gmail.com https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=571343
Sena Tural İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY00818 Mecmu’a-ı Gazeliyyât - 1 - 84 - Şiir - İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY00818 Numarada Kayıtlı Mecmu’a-i Gazeliyyât ( inceleme - transkripsiyonlu metin - tasnif) Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sena_trl@hotmail.com -
Mert Hasan ŞAHİNTÜRK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE_Yz_0909_03 Terkib-i bend der na't-ı Rasul-Allah Fevrî - 1 90 - Şiir - - Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sahinturkmerthasan@gmail.com http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt13/yordam.php?
Elif YUCA AKKAYA Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümü, ASL 609 (MC:67) Mürettip Mecmua'ya herhangi bir isim vermemiştir. Muhammed(?) Tek nüsha Sırtı deri kapakları pandizot kaplı cilt içerisindedir. Cildin sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır. 48 17. yüzyılsonları Şiir Herhangi bir tertip yöntemi yoktur. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ASL 609 (MC:67) NUMARADA KAYITLI MECMUANIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ VE MECMUALARIN SİSTEMATİK TASNİFİ PROJESİNE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı elifyuca_91@hotmail.com -
Kiyasettin Değirmenci Edirne Selimiye Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü 22 Sel 7168 Gazel Mecmuası Bilinmiyor . . 86 Bilinmiyor Şiir . Değirmenci Kiyasettin, "Edirne Selimiye Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu 22 Sel 7168 Numarada Kayıtlı Mecmuanın 'Sistematik Tasnif Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi", Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman. Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı kiyas.2255@gmail.com Academia.edu/Kıyasettin Değirmenci
Mikail Koştan Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Y/0723 Mecmû'a-i Kasâid - - Eser ta'lik hatla, Türkçe, 190x120 (150x70) mm. ölçüsünde, 78 varakta, 17 satırlı, âharlı nohudî ve elvan kâğıda yazılmıştır. Toplam 79 varak olup, v. 79 boştur. Sırtı yeşil bez, üstü baskı ebru cilt içindedir. 79 - Şiir - Koştan, M.(2020)Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Y/0723 Numarada Kayıtlı Mecmû’a-i Kasâid’in Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (Mestap) Göre Tasnifi(Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi SBE. Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı Kostan0023@gmail.com https://adiyaman.academia.edu/mikailko%C5%9Ftan
Dilek Ünlü Millî Kütüphane MİLLÎ KÜTÜPHANE YAZMALAR KOLEKSİYONU /06 MİL YZ A 8188) MECMÛ’A-İ İLÂHİYYÂT Belli değil. Belli değil. Müzehhep zencirekli köşebentli kahverengi meşin kaplı mukavva cilt. 208 yok ilâhî Belli değil. DİLEK ÜNLÜ, MİLLÎ KÜTÜPHANE ANKARA MİLLÎ KÜTÜPHANE YAZMALAR KOLEKSİYONU’NDA 06 MİL YZ A 8188 ARŞİV NUMARASI İLE KAYITLI MECMÛ’A-İ İLÂHİYYÂT , DOKTORA TEZİ, (DANIŞMAN: PROF. DR. ATABEY KILIÇ), ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,DEVAM EDİ Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı dilekunlu66@gmail.com -
Elif Turgut Şimşek Millet Kütüphanesi Ali Emirî Manzum 674 Hurûf-ı Hicâ Üzerine Mürettep Mecmû’a-i Eş’âr Es-Seyyid İbrâhîm 1 Sarı, ince, aharlı, su yollu, filigranlı Avrupa kâğıt özelliğine sahiptir. 200 - Şiir Alfabedeki harflerin sırasına göre dizilmiştir. 16. Yüzyıla Ait Bir Şiir Mecmuasının İncelenmesi (1b-50a) Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı ellifbeynena@gmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Nurseli ASLAN Michigan Üniversitesi Kütüphanesi 1682'de Kayıtlı Mecmua Mecmuâ - - Koyu kahverengi deri 198 - - - Michigan Üniversitesi'ndeki 1682 (851) Numaralı Mecmuâ ve MESTAP'a Göre Tasnifi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı nurseliaslan06@hotmail.com -
Abdullah UÇAR Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler K280 Şiir mecmuası - - - 32 ? Şiir - ATATÜRK KİTAPLIĞI YAZMA ESERLER BÖLÜMÜ K280 NUMARALI ŞİİR MECMUASI Makale Tamamlandı Yayımlandı ucarabdullah@gmail.com http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/download/709/623
Abdullah UÇAR Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları bel_yz_k.1589 Şiir mecmuası ? 1 - 71 ? Şiir - Atatürk kitaplığı bel_yz_k.1589 numarada kayıtlı şiir mecmuasının MESTAP'a göre tasnifi Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlandı ucarabdullah@gmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-joi5qKPAMVLNpApsAnSpgnPf7Kh4l6_5Vlww17wdU24l
Necla Türkyılmaz İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi 4959'da Kayıtlı Şiir Mecmuası - Mehmed Fennî Efendi - 25*13,5 ebatlarında sarı aharlı yazma. 593 1690-91 Şiir İlk dört varak içindekiler bölümünü oluşturmakta, metin kısmı çift sütun halinde ve der kenarlarda da şiirler bulunmakta, genelde başlıklar kırmızı mürekkep diğer yerler ise siyah mürekkeple yazılarak Türkçe ve Farsça karışık şiirler yer almaktadır. İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi No: 4959'da Kayıtlı Şiir Mecmuası Doktora Devam Ediyor Yayımlanmadı neclaturkyilmaz43@gmail.com -
BUSE NUR TEK Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan 116 - - - - - - Şiir Mecmuası - TEK, Buse Nur (), Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 116 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (vr. 1a-50a) (İnceleme-Çeviriyazılı Metin-Dil İçi Çeviri) Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı busenurtek@gmail.com -
Büşra Kulay Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0708 Şiir Mecmuası - - - 54 - - - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0708 Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi)'a Göre Metni ve İncelenmesi Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı busrakulay@gmail.com -
Sevilay Buse Gök İ.B.B ATATÜRK KİTAPLIĞI Mc_Yz_K_0168 - - 1 - 110 - Şiir - İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI Mc_Yz_K_0168 NUMARADA KAYITLI MECMUANIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ VE ŞİİR MECMUALARININ SİSTEMATİK TASNİFİ PROJESİ'NE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı sevilaybusegok@gmail.com http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?aTumu=mecmua&bolumsanal=002
Sevgi Limon Süleymaniye Kütüphanesi M.Arif M.Murad 48 Mecmûa-i İlâhiyât - 1 - 78 - İlahi - Süleymaniye Kütüphanesi M.Arif M.Murad Koleksiyonunda bulunan 00048 numaralı Mecmuanın İncelemesi Seminer Devam Ediyor Yayımlanmadı sevgi.lmn.42@gmail.com -
Mehmet AYAZ Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Milli Kütüphane-Ankara 1418 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id - - - 160 - Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id - 06 Hk Yz A 3976 Numaralı Şiir Mecmûası Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı mehmetayaz1990@gmail.com -
Mustafa Demir Milli Kütüphane-Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 2428 Eş'ar Yazıcıoğlu Murtaza 1 1 40 1720 şiir Dörtlük Yazıcıoğlu Murtaza'nın Eş'ar Mecmuası Üzerine Bir İnceleme Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı mustafademir149@gmail.com -
Oğuzhan KIRLI Milli Kütüphane 03 Gedik 18185 Kâni'î Mecmuası Bursalı Kâni'î 1 Abadi cilt 156 17.yy Şiir Serbest MİLLİ KÜTÜPHANE 03 GEDİK 18185 NUMARADA KAYITLI KÂNİ’Î MECMUASI’NIN ŞİİR MECMUALARININ SİSTEMATİK TASNİFİ PROJESİ’NE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı edb-oguzhan@hotmail.com Henüz YÖKTEZ'e aktarılmadı.
Serpil Mutlu Kırlı Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Mecmua-i Eşar - 1 Kahverengi, mıklepli, şemseli deri cilt 233 - Şiir Alfabetik Sıralama 06 hk 578 Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı gencturkolog_50@hotmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Mustafa Kaplan Milli Kütüphane 06 Mil Yz FB 402 Mecmû'a-i Ebyât - 1 Yaldız zencirekli siyah meşin 172 - Ebyât Tematik 06 Mil Yz FB 402 Yüksek Lisans Devam Ediyor Yayımlanmadı mkaplan99@gmail.com -
Zeynep Süngü Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Burdur Koleksiyonu (15 Hk 224) Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id - - - 118 1513 Şiir ve Fevaid - Süngü, Zeynep (2018). Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 Hk 224 Numaralı Şiir Mecmuası ve Mestap’a Göre Tasnifi.Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi [Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Erol ÇÖM] Yüksek Lisans Tamamlandı Yayımlanmadı zeynepsungu.83@gmail.com https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=hcgrYffRbz0Z44UJEuLtwR6KHpbulj9md47bbRF9zXu3t8g0rOfF9YyGl6Ins1k2